Nasze Realizacje

WifiCenter.pl Sieć bezprzewodowa zbudowana w całości przez naszą Firmę z wykorzystaniem najnowszych technologii. Obecnie cały szkielet sieci pracuje w technologii 802.11n MIMO 2x2

Pracownie Multimedialne. Wykonanie sieci LAN, oraz przyłączenie zestawów komputerowych do infrastruktury sieciowej w 25 szkołach w województwie kujawsko pomorskim.

PCSS.Wykonanie dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego okablowania w lokalizacji w Toruniu według ustaleń, oraz przeprowadzenie testów poprawności działania.